วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมการสัมภาษณ์ครูดีเด่น

                              

                              กิจกรรมการสัมภาษณ์ครูดีเด่น


รูปการสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์ที่ห้องเรียนทุกคนกำลังตั้งใจฟังอาจารย์พูดประวัติส่วนตัว อ . สมถวิล

ตังใจฟัง และตั้งใจจดบันทึก
ขอบคุณอาจารย์ที่ให้สัมภาษณ์
กิจกรรมการสำรวจสนามโรงเรียน

การสำรวจศูนย์วัฒนธรรม
อุย ..... ทำภาระกิจเสร็จแล้วก็แอบกลุ่มกันค่ะ
                                                                                                            

                 ร่วมกันถ่ายรูปกับอาจารย์ ที่โรงเรียน

                                                          
                                                                   การร่วมกันถ่ายรูปอาจารย์ ที่หน้าโรงเรียน คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น