วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมการทำพานไหว้ครู

   

 กิจกรรมงานไหว้ครู

       กิจกรรมการไปดูงานเศรษฐกิจพอเพียง จ. เพรชบุรีกิจกรรมไปดูงานเศรษฐกิจที่ จ. เพรชบุรีเต้แอโรบิก กับชุมชนจอมบึง

เต้นแอโรบิก กับชุมชนจอมบึง
กิจกรรมการสัมภาษณ์ครูดีเด่น

                              

                              กิจกรรมการสัมภาษณ์ครูดีเด่น