วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เต้แอโรบิก กับชุมชนจอมบึง

เต้นแอโรบิก กับชุมชนจอมบึงการเต้นแอโรบิก


ผู้นำเอาเภอจอมบึงฝึกแอโรบิกให้กับนักศึกษา

ฝึกจังหวะเท้าเป็นวงกลม

ฝึกย้ำเท้าอยู่กับที่


ฝึกย้ำเท้ารอบวงกลม
ฝึกการเอามือทั้งสองข้างแตะพื้น


การฝึกออกกำลังกายแขน


ถ่ายรูปกับผู้นำเต้าแอโรบิกและชาวบ้าน


กลุ่มที่ 1


                    


                             กลุ่มที่  2

กลุ่มที่  3                       กลุ่มที่  4 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น